Xu hướng tìm kiếm: cua luoi chong muoi, luoi chong muoi

Dịch bệnh và cách phòng chống ( 4 – cuối )

Người viết: Cửa lưới Việt Thống Ngày: 05/09/2012Bình luận: 0

2.3. Cách cua luoi chong muoi phòng chống dịch đối với nhóm bệnh lây theo đường máu: 2.3.1. Đặc điểm dịch tễ theo cửa lưới chống muỗi: – Trong một số ít trường hợp, cua luoi chong muoi Việt Thống được biết mầm bệnh được truyền qua trứng và ấu trùng…

Xem thêm

Dịch bệnh và cách phòng chống ( 2 )

Người viết: Cửa lưới Việt Thống Ngày: 02/09/2012Bình luận: 2

Nhìn nhận vào tình hình thực tiễn, cửa lưới chống muỗi thấy rằng, việc phát triển kế hoạch tránh bệnh dịch phải luôn luôn tiến hành nhiều biện pháp đồng bộ, phòng dịch và dập dịch. Trên nguyên tắc, cửa lưới chống muỗi nhận thấy 3 nhóm bệnh truyền nhiễm…

Xem thêm